Friday, December 12, 2008

helping

khi nào con cao bằng Út?

2 comments:

Anonymous said...

Very soon se cao hon Di Ut.
L.

zen said...

sao nói chắc chắn vậy cô L?