Monday, December 1, 2008

cho anh

...
may be surrounded by a million people I still feel all alone
i just wanna go home
oh, i miss you, you know
...
and i’ve been keeping all the letters that i wrote to you
each one a line or two
“i’m fine baby, how are you?”
well, i would send them but i know that it’s just not enough
my words were cold and flat
and you deserve more than that
and i feel just like i’m living someone else’s life
...
giữa muôn trùng, em lại thấy cô đơn mỏi mòn
chỉ muốn về với anh. em nhớ anh!
những dòng thư em viết cho anh, những lá thư không bao giờ gởi đều mở đầu bằng câu, em khỏe, anh thì sao? em biết, anh nên nhận nhiều hơn thế nữa. cảm giác như em đang sống giùm ai đó…
em muốn về, với anh!

2 comments:

anh phước said...

Bài này zen biết là nghe lúc nào sẽ bắt nhất không?

zen said...

dạ, là lúc đang mong về nhà! :-)