Saturday, November 29, 2008

you better watch out...

...Santa Claus is coming to town!

2 comments:

Anonymous said...

Wow, nice picture. Ở đâu vậy.
L.

zen said...

tui với mẹ, Út đi mall ở UTC đó, năm này ông già Noel rảnh rang đi lang thang.