Wednesday, December 3, 2008

"my mama says...

... there aren't any zombies, ghosts, vampires, creatures, demons, monsters, fiends, goblins, or things" của Judith Viorst. Tưởng là sách khuyên con nít (trường hợp này thì cả người lớn nữa) rằng không có ma quỷ, yêu tinh, chằn tinh gì trong phòng ngủ. Hóa ra chỉ gần giống vậy.
Thích khi tác giả mỗi lần sang trang đều kết thúc bằng câu, "sometimes even Mamas make mistakes."
Đúng quá chứ. Thỉnh thoảng Mẹ cũng làm lỗi như ai!

3 comments:

Anonymous said...

I agree :-)
L.

CapriR said...

Thỉnh thoảng làm lỗi thôi thì mẹ này cũng đáng đuợc liệt vô loại ngon lành rồi. Nhớ lần nào có đọc đâu đó "Parenting is trial and error. As long as you are adult enough to admit your mistakes and try harder you will make it. The kids will see that too. Sets a good example."

zen said...

*L, khỏi bàn! hehehe

*chị, zen nói thỉnh thoảng là theo sách thôi. còn làm lỗi gì thường trực thì đánh chết cũng không nói, không nói. hehehe.