Friday, December 12, 2008

post lẹ...

...hình mùa nóng trước khi mùa lạnh ùa về... guốc xinh mẹ mua ở chợ Bến thành!

4 comments:

amyha said...

ui ui, nhin bé J. sao nhổng vậy chị? Chắc nhổ giò rồi hả? dòm thấy ghét ghê :)

zen said...

chắc tại độn đôi guốc, ờ, mà cô Trà quên J là người mẫu mình dây...thun rồi hả? :-)

stranger from a different shore said...

Chi. thu*o*ng,

Be' cho*i hop scotch vui he'n :) Ho^m nao` co' co* ho^i., xuo^'ng xin cho*i vo*i' J :)

Mong chi. luo^n vui cu`ng anh va` hai be'!

Tram

zen said...

Trâm, ráng lẹ đi, vài năm nữa có đứa nhảy hop scotch nghen. còn đi nữa thôi hay xong cho năm này rồi. Take care hen!