Sunday, December 21, 2008

shhh...

mẹ đừng nói gì để con hù em chơi.

3 comments:

amyha said...

i''''', 2 anh em de thuong qua a`!!!

Happy Little Baby said...

Đúng là dễ thương!!!

zen said...

*Em Trà với O., hình này hai đứa bị cô V. bà con bên ba xếp vô, biểu làm vầy làm vầy nên nhăn thín.
Trà, Noel em ra sao rồi? Năm mới vui vẻ nghen em. Take care.