Sunday, December 21, 2008

thắc mắc

không hiểu hai người này làm gì trên đó?
bên kia bờ là gì hả ba?

2 comments:

Anonymous said...

đang chia tay và KISSSSSSSSSSSSSSSSSSS 1 lần cho đở nhớ đó mà, I think :-)
L.

zen said...

hông phải là chia tay, là gặp mặt, nhớ có lần chị kiki nói rồi mà, hai người này là strangers đó, gặp nhau trên đường phố khi chiến tranh kết thúc rồi chụp nhau hun đại đó.