Friday, January 9, 2009

sometimes

i can't recall the color of her eyes
but i remember the way she said goodbye
i wouldn't know her voice now if she called
i hardly ever think of her at all
but sometimes if the moon is just right
i think of her in the middle of the night
and i remember things i swore that i'd forget
and then i drive her right out of my mind
sometimes
i think maybe her hair was soft and brown
i do know that she turned my whole world upside down
hey i don't need her any how
and i don't miss her too much now
sometimes when things are perfect
i forget the way that we were
and sometimes a whole minute passes by
that i don't think of her

4 comments:

Anonymous said...

Nghe thử link này bạn Zen
http://mp3.baamboo.com/detail-loi-nhac-mp3-399310/3/bai-Co-Nu-Hoa-Hong-Bong-Goi-Ten-Anh.html
Mèo Pk

Ta said...

This song is depressing.
Mà đúng tâm trạng em quá vậy.

Đôi khi em tự hỏi, tại sao cuộc đời có lúc trớ trêu. Hạnh phúc khó tìm đến thế sao? Tại sao nó không công bằng, sao mình không thể giữ ai đó lại, rồi lại nghĩ về họ suốt cả đời, và, để rồi tiếc nối.

Phải chăng cuộc đời đẹp một cách đau khổ thì dễ hơn là đeẹ một cách hạnh phúc?

zen said...

Cám ơn mèo già, bài này trong imeem của zen cũng có đó.

zen said...

Ta, còn trẻ mà sao bi quan quá vậy? Gặp rồi xa nhau thì có duyên mà không có nợ. Vui lên đi, ngày còn dài để tìm và gặp người tri kỷ mà!