Tuesday, February 10, 2009

qua cơn mưa

sau ba ngày dài mưa tầm tả, hôm nay nắng lại chiếu chan hòa. biển và trời xanh ngắt. ngày nắng thế này, lầm bầm miết không thôi, câu mẹ nói, "tri túc, tiện túc, đãi túc hà thời túc. tri nhàn tiện nhàn đãi nhàn hà thời nhàn."

13 comments:

Anonymous said...

Thấy thương con chim quá, nó không có bạn hay là đang ngóng bạn nhỉ?
Câu này hình như thiếu á, nó vầy nè
"Tri túc tiện túc đãi túc hà thời túc.
Tri nhàn tiện nhàn đãi nhàn hà thời nhàn".
Đố Zen nghĩa của câu này "Tri nhân, tri diện, bất tri tâm". Không được hỏi mẹ à nghen.
à có cái này nè http://www.youtube.com/watch?v=11a_ArgAWoE
ủa seo chiều nay tui nhiều chiện hè?
Mèo già!

kiki said...

Tru+o+`ng so+n ta^y he^'t mu+a thi` be^n na`y ba('t dda^`u :( sa^'m se't dda'nh ca? dde^m.

Happy Little Baby said...

Bên này mấy tuần trước lạnh bỏ bu không sao, tự nhiên 3 ngày nay nắng ấm thiên hạ xúm nhau .... bịnh.

zen said...

Mèo già, tui hông biết, chắc bạn nó đang đi tắm biển. Cảm ơn Mèo già nhắc nhở nghen. Sửa lại rồi.
Câu đó phải thêm, "Họa hổ họa bì nan họa cốt." Nôm na tui biết thì "dò sông dò biển dễ dò, có ai lấy thước mà đo lòng người?", phải không?
Hình như nhiều chiện là "bệnh" của nhà ngươi mà!

zen said...

Ừ, bà O., mưa nắng thất thường, tui không phải kêu ca chớ mà dễ bệnh tàn canh.

zen said...

chị kiki, chưa hết đâu, dự báo thì thứ sáu này sẽ mưa lớn, ngớt cuối tuần rồi thứ hai mưa đến thứ tư.
Tiêu đời long weekend!

kiki said...

Tri bo+` lo'c la` tri most ta^m and some die^.n.

khung ba co said...

cali ddang ca^`n mu*a, no'i qua' o^ng tro*`i ma(c' co*? o^?ng ni'n thi` kho^? ca? dda'm :)

Zen ... no'i ca'i ca^u tu'c tu'c gi` ddo' ba(`ng tie^'ng vn ddu*o*.c ho^ng ? gi` ma` tu'c tu'c tu'c ro^`i tu'c tui ddo.c ho^ng co' hie^?u, ma^`n o*n ddi :)

zen said...

*hahaha, chị kiki, nho thời @ hả chị.

*chị khung ba co, túc túc túc gì gì em lụm được đâu đó là :"Biết đủ là đủ, đợi cho đủ thì bao giờ mới đủ.
Biết nhàn là nhàn, đợi cho nhàn thì bao giờ mới nhàn ?"

Hổng lo đâu chị, tuần sau sẽ sụt sùi đến giữa tuần, cali cần nước mà.

Anonymous said...

A ha tui méc ... vợ tui cho coi. Bạn Zen dám kêu tui là "nhà ngươi".
Vợ ơi, vợ ơi hu hu hu.
Mèo già.

CapriR said...

Hình ẹp!
Tri blog, tri nick chửa tri nhân ;-)

zen said...

Chị Cap,
Có nhân, có nhân, nhân không có chửa... :-)

zen said...

Xời, có chút dzậy cũng đem dzợ ra dọa. hahaha.