Saturday, March 28, 2009

i love you

I love you
You love me
We're a happy family
With a great big hug
And a kiss from me to you
Won't you say you love me too?
...
I love you
You love me
We're best friends
Like friends should be
With a great big hug
And a kiss from me to you
Won't you say you love me too?
...
Ai có con mà không nghe đi nghe lại bài này suốt ngày nghỉ, đêm ngủ. Đến nỗi ngủ mớ cũng có thể hát thuộc lòng nguyên bài. Vậy nhưng bài này đứng thứ sáu trong mười bài mà quân đội Mỹ dùng để tra khảo tù nhân (interrogation). Bài thứ mười là bài Sesame Street.
Vậy ra sức chịu đựng của những kẻ làm cha mẹ cũng phi thường đó chứ?

No comments: