Thursday, March 19, 2009

tiền bay

Oh man, về chậm một tiếng là giàu to rồi. Toàn tiền lớn thả trên đường. Bị cảnh sát dí nên mấy thằng buôn thuốc thả tiền ra cửa sổ, chắc muốn làm rối loạn để dễ bề trốn thoát. Cho dù cảnh sát canh chừng nhưng dân chúng vẫn dừng xe xí lượm. Thời buổi kinh tế khó khăn, của trên trời rớt xuống, dại gì bỏ qua chớ.

No comments: