Tuesday, April 28, 2009

mẹ

“gió mùa thu mẹ ru con ngủ
năm canh chầy thức đủ vừa năm”
con ngược về những tháng cùng năm
của mẹ một thời ngực vun- son trẻ
vung tay sao vẫn không bằng mẹ
những dẻo dai nặng gánh của ngày dài
những lằn ranh hạn hẹp của đúng sai
bước chân này con đi chưa tày hết
đã có lúc buông xuôi tay mỏi mệt
……
Gởi mẹ những dòng con viết vội trong thư viện trưa nay, không đầu không đuôi nhưng con biết mẹ hiểu con thương mẹ biết chừng nào, dù con cổ hủ, ngượng miệng ít khi nào nói ra những gì con nghĩ về mẹ. I love you, Mother!

4 comments:

Anonymous said...

Happy B-day mom.
L.

zen said...

Thank you L.

Anonymous said...

I love you too Momma!!!

zen said...

em nào thương ké?