Monday, May 4, 2009

resting

sittin' here resting my bones...

3 comments:

Anonymous said...

Di dau ma ngoi rest vay, hinh nhin thay K lonely qua :-).

L.

zen said...

bắt chạy một vòng trong park nên mệt mỏi đó Kô Lon.

kiki said...

nice shot!