Monday, May 4, 2009

sartuday afternoon

thị ơi, thị rụng....

2 comments:

Anonymous said...

Rung thi chung dau do :-)
very cute
L.

Anonymous said...

Dám ká bạn Zen k biết cây thị đó nghen!