Saturday, June 6, 2009

D. ơi!

Q. lượm cái ni về cho D. nè:
Tím ơi, em lẫn vào đâu vậy?
Chiều buông
Mà nhớ vẫn khôn khuây
Tím ơi...
Thét điếng lời trong núi
Những cánh dơi
Nghiêng...
Chắc lạc bầy.
Em rắc bùa mê trong tóc ướt
Hớp hồn ta.
Chắc vậy...
Tím ơi!
Chừ đã chạm một tầng địa ngục
Chắc rồi đây mấy kiếp khỏi đầu thai.
Tay trì níu một chéo khăn ký ức
Nát một trời quê...
Chết mất!
Tím ơi!
Em lẫn vào đâu, thôi về đi Tím
Về anh hái dây nho bày chuyện vợ chồng
Anh sẽ thắt dây chuyền và nhẫn cưới
Bằng dây tơ hồng mới bứt sáng nay...
Về thôi,
Tím ơi!
(từ blog của đá trắng)

4 comments:

K.C.Q said...

chắc chắn là 0 phải Tím rịm này rồi á bà à :) cám ơn bà nghe

zen said...

đâu nói người ta làm bài này cho Tím đâu. chỉ thấy Tím ơi, Tím hỡi, đem về cho Tím coi. :-)

K.C.Q said...

:) ahah acho tui cia' blog address ddi ba` .. bie^'t sao ti`m nguo+`i cu~:) nga`y xu+a co' 1 "dda'"... tui thuo+ng and thuo+ng tui ma` gio+` tha^'t la.c nhau ro^`i

zen said...

hahaha, để tui kiếm, đụng đâu bê về đó, quên bookmark, hì hì, tác giả mà biết chắc rầu lòng cái thứ ăn cháo đá bát như mình. :-)