Wednesday, June 10, 2009

góc này...

...mình thích nhất
góc này, mình thích nhì
còn nhà này: nhà mình...

4 comments:

Anonymous said...

very nice
L.

Happy Little Baby said...

Nhà dễ xương quá vậy, tui cũng mê, cho thêm thông tin được không, nếu không tiện thì vô hội kín hen ...hahhaha

zen said...

hihihi, tiện chớ, tiện chớ, để chiều về load hình khoe trong khoe ngoài lun. hum nay không lai vãng vô đó được. :-)

kiki said...

beautiful...