Wednesday, July 8, 2009

bà cháu

Không biết qua hết mấy cái đồi rồi tới đâu ngoại hả?
Ngoại mau bình phục cả nhà mình lại xách gói đi chu du!
***
bên kia núi là quê nhà con đó
ngó thấy gần mà xa thẳm trùng khơi
Ngoại bỏ tuổi thanh xuân ở đó lâu rồi
không biết bao giờ Ngoại quày trở lại

chiều rớt nắng buồn trên sông quê lạ
Ngoại dắt con ra ngó núi nhớ nhà
núi xa thẳm sông trổ nguồn trăm ngả
Ngoại đứng giữa chiều thầm lặng vời trông

ai trong đời không có một dòng sông
để giữ mãi một tấm lòng chung thủy
sông có khúc cuộc đời rồi có lúc
vẫn nghẹn ngào gợi nhớ nỗi thương quê

khi lạc sông xưa theo đời dâu bể
lòng tang thương nương đất lạ quê người
chiều quê hương xa thẳm cuối chân trời
Ngoại có các con gần bên nồng ấm

dẫu buồn vui có bàn tay con nắm
Ngoại thấy quê hương gần gụi bên đời
đứng bên Ngoại nghen con chiều dần tối
lát nữa về con dắt lối Ngoại đi...
THS
chiều 08/07/09

1 comment:

Trần Huy Sao said...

gởi Kuno của Ngoại...

bên kia núi là quê nhà con đó
ngó thấy gần mà xa thẳm trùng khơi
Ngoại bỏ tuổi thanh xuân ở đó lâu rồi
không biết bao giờ Ngoại quày trở lại

chiều rớt nắng buồn trên sông quê lạ
Ngoại dắt con ra ngó núi nhớ nhà
núi xa thẳm sông trổ nguồn trăm ngả
Ngoại đứng giữa chiều thầm lặng vời trông

ai trong đời không có một dòng sông
để giữ mãi một tấm lòng chung thủy
sông có khúc cuộc đời rồi có lúc
vẫn nghẹn ngào gợi nhớ nỗi thương quê

khi lạc sông xưa theo đời dâu bể
lòng tang thương nương đất lạ quê người
chiều quê hương xa thẳm cuối chân trời
Ngoại có các con gần bên nồng ấm

dẫu buồn vui có bàn tay con nắm
Ngoại thấy quê hương gần gụi bên đời
đứng bên Ngoại nghen con chiều dần tối
lát nữa về con dắt lối Ngoại đi...

chiều 08/07/09