Thursday, July 16, 2009

news

Lại một tấn bi kịch gia đình. Hèn nào sáng nay đưa con đi học thấy dây vàng cảnh sát quây luôn hết khúc condo gần trường con học, xe news, xe cảnh sát đậu chật đường.
Con gái 47 tuổi kề dao vô cổ mẹ 85 tuổi bị cảnh sát bắn chết ngay tại chổ. Cái cảnh hãi hùng khi con gái đổ vật xuống trước mặt mẹ mà chết, có lục đục cãi cọ gì sánh bằng?
Ngày bình an, lòng bình an!

No comments: