Wednesday, July 15, 2009

sale

Crown Books bên UTC đang đẩy hàng đi, mọi thứ đang sale. Dớt luôn 27 cuốn sách, tính ra khoảng $1.80 một cuốn.
Ăn bao nhiêu, bận bao nhiêu- trời tính!
Tham sân si bao nhiêu- mình tính!
Dzậy đi!

4 comments:

CapriR said...

Zen "soang" hơn chị nghen. Chị toàn vô đọc ké trong book store hay muợn thư viện về nhà đọc. Sách khiêng từ VN qua đọc sơ một lần rồi để đóng bụi nên nhứt quyết không mua sách nữa.

zen said...

Dạ em soang sảng đó chị ơi. Thay vì tặng favors trong party, mình "mần" cho mỗi đứa một cuổn sách đọc cho nó sáng dạ.
Em cũng toàn đi mượn thư viện với đọc ké thôi. Cuốn nào hay mới bỏ tiền ra mua về để dành...đóng bụi. hehehe.

amyha said...

trui`, sale dda~ vay chi? Nghe ma them` heng. Em ma vay cung muc' cho 1 mo*' luon ddo!
Ma em tuc cuoi lam, moi lan thay book store ddong' cua la thay buon buon a`. Ky` ghe.

zen said...

Nó đóng chổ này, lại đi mở chổ kia thôi em. Thời nào người ta cũng cần sách mà.