Friday, August 21, 2009

thị

Văn phòng bác sĩ nhãn khoa:
Rồi, em che mắt bên này lại, đọc cho anh hàng cuối.
Dạ....
Hai màn hình này, cái nào rõ hơn?
Dạ...
Hai chục phút sau:
Tốt. Xong rồi. Mắt phải em tăng .25
Đỡ quá!
Mắt trái giảm .25
Ahaha. Đỡ hung nữa.
Mà giảm là vì có dấu hiệu loạn thị.
Ực...
Mẹ nói loạn thị là dấu hiệu mắt bị lão hóa.
Loạn thị?
Lão hóa?
Quyên bà bà?

4 comments:

bòn said...

cu. Q

bòn said...

sm, mau a. cu. Quye^n ddi con

K.C.Q said...

lão bà bà :)

quyen said...

Bòn, giống hồi xưa nghe bòn kêu cụ, tưởng là bà lão già nhăn da, ai ngờ cụ lại trẻ đẹp.

Tím, dạ, sui bà bà!