Wednesday, September 23, 2009

lá xanh rơi đầu thu

lá xanh rơi đầu thu
bay về nơi xa lắm
ngày đi qua thầm lặng
nắng hắt vàng thung sâu
th. ơi chia nỗi đau
của ngày xanh cắt ngắn
dù buồn đau vạn dặm
cũng ráng cười nghe th.
... q góp lời nguyện cầu cùng th. và gia đình!

No comments: