Sunday, October 18, 2009

breast cancer strides-2009


Là lần thứ mười hai của họ nhưng là lần thứ ba của mình. Chưa có số liệu nhưng có vẻ như năm này đông hơn mọi năm.
Đong đếm bằng mắt thôi vì ba chị em đi zic zac len lõi như lươn trong dòng người đông đúc. Nói tính ra chắc mình cũng đi tới 5, 6 miles vì công lượn từ phía này qua phía kia. Không theo thông lệ hàng năm, năm này phải u về để kịp cho những dự định trong ngày.
Khuya nay, bước lên đồi, phải đi cà nhắc. Tự dặn mình, sang năm phải dặn tụi nó đi từ từ lại, chẳng thể nào cứ cho mình khỏe mà bươn vậy.

No comments: