Tuesday, October 27, 2009

bữa ni...

...sinh nhựt bé Út nhà tui. Hồi xưa chị bằng tuổi em đã rật rật lấy chồng. Nói vậy chả phải hối gì đâu nha.
Còn dự định. Còn con đường phía trước. Đi được thì cứ đi. Ví như mỗi người một cảnh. Cảnh chị là chồng con nheo nhóc. Cảnh em là bay nhảy tự do, làm điều gì mình muốn.
Nè, nói tới đây đừng hầm hè nói không phải vậy đâu. So với thời của chị, em được người lớn nhắm mắt cho qua nhiều lắm đó.
Nghĩ tới lúc phải xa nó, thấy bùn bùn nên xúi nó nói quàng. Hông biết có gì hông? :)

4 comments:

CapriR said...

Happy BD bé Út!
To chị bé Út: Có nguời chịu lấy thì còn hông mau mà rật rật, chớ chảnh với ai hí hí hí

K.C.Q said...

Happy BD to U't
ahahah chi. ham vui so+'m ma` li. :)

Anonymous said...

Cam on hai Chi! Poppy dont be surprised if I follow your footsteps soon! hehe jk. love you!

quyen said...

Chị Cap, thì chị nó biết thân biết phận mà, vậy mới rật rật. hehehe.

Nooo, chị Tím nói sai rồi, ham vui như chị Tím mới phải. Hông nghe người ta nói sao> Lấy chồng sớm làm gì để lời ru thêm bùn.... :0

Út, no, you don't. What's up with him?