Wednesday, November 4, 2009

:)

tính ra thì hôm nay nó bước sang phần thứ hai của đời người (nếu tính trăm năm là một đời người) mà vẫn cứ gọi nó là thằng ku... :)

No comments: