Wednesday, December 16, 2009

ăn


No đến không muốn đi thẳng.
Mới 'khám phá' ra cái tiệm Nhật (Nozomi) giá phải chăng núp đằng sau dãy hàng quán, office trên đường Regents. Lối vào có hàng phong đỏ rực.
Một phần ăn của họ, to muốn nức mắt. Hình bạn L sẽ khoe trên fb.