Tuesday, March 23, 2010

em Ti yêu dấu!

Chị nhận được sách của em rồi! *muah* nhưng mà không có thư nào kèm trong sách nha. Chắc bác Hạnh làm sót lại trong vali. :)

No comments: