Friday, March 19, 2010

life doesn't frighten me

Shadows on the wall
Noises down the hail
Life doesn’t frighten me at all
Bad dogs barking loud
Big ghosts in a cloud
Life doesn’t frighten me at all.

Mean old Mother Goose
Lions on the loose
They don’t frighten me at all
Dragons breathing flame
On my counterpane
That doesn’t frighten me at all.

I go boo
Make them shoo
I make fun
Way they run
I won’t cry
So they fly
I just smile
They go wild
Life doesn’t frighten me at all.
....
(Maya Angelou)
Bữa nay Nì sẽ đọc bài này trước lớp. Cả tuần này, mẹ con cứ lảm nhảm hoài. Cố lên nha con trai!

3 comments:

BaĐậu said...

Cố lên nhen Nì. Cuối tuần vui vẻ, Q.

BeBo said...

Mong nhân được tin vui của Nì, have a great weekend!

quyen said...

Cảm ơn Đậu và chị, Nì đọc không vấp và thiếu chữ nào hết. Cô giáo chỉ nhắc Nì lần sau nên nhìn vào khán giả thay vì nhìn về cuối lớp. Chắc cu cậu cũng khớp.