Friday, May 14, 2010

bão hòa

Thiệt là đầu óc tới giờ đã bão hòa.
Sáng giờ cứ thấy mình đầu tóc rũ rượi đi qua đi lại như ma trơi. To nhỏ với Mr. D để bỏ hai cái họp bữa nay rồi cứ ngồi miết vậy. Không làm thêm được cái (summary) nào. Chiều qua thu dọn về định bụng hôm nay chí ít cũng làm xong một cái, vị chi là 8 cái. Thứ hai này lệnh trên bảo bỏ nguyên 8 tiếng làm lại 2010 projection coi như là bỏ nguyên ngày. Chưa kể hai ba người hỏi chỉnh sửa. Thiệt là mong cho qua mấy tuần bão táp này rồi lấy thế hứng tiếp cơn bão kế- hy vọng nhẹ hơn. Ngồi riết lưng bắt ê, mông bắt... (cái ni cấm khẩu không nói được). Nghe người ta bảo mấy chuyện này như con tàu vận chuyển không ngừng nghỉ. Hết bến này sang bến khác, nghe oải cùng mình.
Sáng nay KC gọi khoe con đang đi tàu, nghe phone rọt rẹt hứa gọi lại rồi thả phone là có người nhảy vô cửa nên quên tuốt luôn. Chị sui biết tính nên chắc không phiền.
Mình tự gọi mình 'tửng tửng' hôm nay!

1 comment:

Anonymous said...

tửng quá đi :-). Happy friday girl, về nhà đừng tửng nha hahhahhahhahha