Tuesday, June 1, 2010

trên đường về nhớ đầy

Ôn cháu đi bộ trên đường chiều...

2 comments:

Hy said...

Ah, Hy biết chỗ này là chỗ nào nè . Thì ra Quyên ở bên nớ của Mira Misa hén ...

quyen said...

Bên nớ là nhà mình ở lúc trước, giờ Ôn mệ Nì ở đó Hy.