Friday, October 8, 2010

biển...

...trưa ngày có nắng nước lóng lánh như bạc. chỉ có điều lạnh quá, tới buốc đầu thôi!
Nghe kể buổi trưa ba vượt mấy lộ đường lên ăn trưa với mẹ ngoài biển. Một đứa nói làm sao đi biển lại không có con. Một đứa nói làm sao ăn burrito mà không có phần con. Đứa nào hỏi câu nào thì cũng đoán được rồi. Ba hỏi mẹ viết vô nhật kí chưa? Chuyện loãng moạn hiếm gặp thể nào lại không khoe khoang?

3 comments:

Anonymous said...

da ha, 2vc ra bien huong thu nha ;-), sweet

quyên said...

hưởng thụ gì?

Anonymous said...

relax, fresh air & tam su cua chuyen chung minh ;-)