Thursday, October 14, 2010

gởi

anh họ hỏi tác giả/ cuốn sách nào đang 'hót' ở Việt nam anh mua gởi qua cho em. có lí nào nói 'sợi cích' đang hót. :)
Thiệt ra là bữa giờ lạc lõng lắm. Không theo dõi, chú tâm được chuyện chi hết. Cũng không đọc thứ gì ra thứ gì.
cậu Út như hiệp khách hành lúc ẩn lúc hiện không rõ hành tung ở đâu nên bạn hiền miễn vụ gởi đồ lỉnh kỉnh cho ta hỉ.

No comments: