Sunday, October 17, 2010

strides- 2010

It was not the same without you, Dao. I was pooped out, bad!
Năm nay, strides thiếu Đào nên trời mưa. Chị với con Út vô tới nơi thì người ta cũng bắt đầu đi. Tưởng là trời mưa nên đi cũng không tới nỗi mệt nhưng ngược lại, người ta ùn chậm lại, đã vậy nước mưa quyện với mùi mồ hôi nha, không tả nỗi. Chị với nó cũng len lỏi mà không bằng mấy lần trước, mile cuối cùng, lúc lên cái cầu đó, mệt quá trời chân muốn lết không nỗi luôn. Chị Ba già không nói gì, con Út cũng lè lưỡi mà leo dốc luôn.Nghe đâu người ta raised được $744K. Cũng khá cho ngày mưa ha.

5 comments:

Anonymous said...

heheh yes...3 = super energized
2 = super tired

killerbean said...

No worries Pop, I was there with you guys every step of the way, in spirit, of course!

Anonymous said...

năm sau đi, cho tui đi ké với nha, Amany nói cũng muốn đi theo đó

quyên said...

Năm nay họ không offer granola bars hay gì hết. Chắc tại mình tới trễ ha. Mà chắc là không có động lực, sau khi đi phải về nhà, mấy năm được thả đi ăn uống shopping. :)

quyên said...

L. Năm nào bà cũng hỏi à, để coi sang năm có nhằm ngày đi xa không nha.