Monday, October 25, 2010

skunks- again???

Tối chồng nằm quặt quẹo than nóng vì không dám mở cửa sổ sợ mấy con skunks chiếu cố. Vợ dỗ nói anh ráng ngủ đi, nhà ông chủ em trên đồi, tiền trả không biết bao nhiêu mà kể cũng bị skunks, còn bị luôn con gì chun vô gầm xe cắn luôn ống dẫn nước coolant, sửa một lần tới ba bốn trăm bạc, lại phải tốn tiền mời người ta về đặt bẫy!
Sáng ra thấy chủ gởi email nói 'varmints ate my radiator hoses.'

3 comments:

BeBo said...

Cửa sổ, có lưới sao skunks vô được em?

quyên said...

Chị ơi, không cần nó leo vô cửa sổ đâu, cái mùi nó ở xa cả mấy thước cũng nghe đó chị ơi. Khó chịu lắm!

BeBo said...

Chị có nghe đồn về con này, nhưng mà chưa tận mắt thấy nó, cái mùi kinh quá hả.
Khu chị ở có nhiều sóc, chạy nhanh vô cùng, thoát 1 cái lên tuốt trên cây.