Saturday, November 20, 2010

học hỏi

-Con đọc đi, má viết.
-Dạ, là chữ (ét)sờ, chữ a, chữ nờ, là một từ nha má! Rồi từ tiếp bắt đầu với chữ đờ....
Lâu thiệt lâu rồi, khi đánh vần chữ cái bằng phiên âm tiếng Việt khiến tôi phải ngập ngừng vài lần vì theo thói quen vẫn đánh vần bằng tiếng Anh. Hôm nay là ngày nhà giáo Việt nam, và tôi, như nhỏ lại ba mươi năm, đánh vần cho cô giáo đầu tiên của mình nghe.
Má Thêm là cô giáo dạy lớp một của tôi. Tôi gọi cô bằng má là vì thời gian ba đi học tập, ba mẹ con tôi được ba má cưu mang, giúp đỡ nhiều lắm. Tên Tâm tôi có là từ má. Ba má đang hiện diện ở Mỹ, so với Việt nam thì đã gần lắm rồi nhưng vẫn chưa có dịp gặp mặt. Hy vọng một ngày gần đây thôi, tôi lại có dịp nắm lại bàn tay của má- người thầy đầu tiên và suốt đời của tôi.
Hiến chương nhà giáo, xin cảm ơn những người thầy trong đời của tôi! Kể cả mẹ!
Mẹ cưu mang và dạy dỗ tôi nhiều thứ lắm. Đến bây giờ tôi vẫn phải dựa vào mẹ để lớn. Mẹ dạy tôi nhẫn nhịn- mẹ vốn giỏi nhẫn nhịn, và có nhiều lúc trong đời, tôi thấy bất nhẫn trước sự nhẫn nhịn của mẹ....

1 comment:

Anonymous said...

"con đọc đi má viết
là chữ S
...
...
"