Monday, May 16, 2011

:)

Hiện thời là mình rất rất rất tâm trạng nghe. Vừa nghe anh bán thuốc ra giá $600 một toa thì nước mắt đã tuôn ra rồi. Tự nhiên nó vậy! Tâm trạng nhưng mình không bi quan!