Friday, May 6, 2011

con yêu mẹ

quảng cáo trước cửa tiệm Forever 21! Giữa muôn trùng tiếng người, chợt nhìn thấy tiếng mẹ tất nhiên khựng lại, lục soạn tìm phone, bấm một phát để thỏa mãn cái cảm giác là lạ trong lòng!

5 comments:

Đậu said...

Wow, ngầu vậy!

Anonymous said...

Happy Mother's Day, Q!
Đậu

Mía said...

Happy Mother's Day, chị

quyên said...

Đậu, cảm ơn Đậu, q đi ngang thấy nó nên chựng lại vài giây để nhìn, thấy vui vui. Cuối tuần có tiết mục chi đặc biệt không?

quyên said...

Mía, cảm ơn em.