Thursday, September 22, 2011

emily griffin

Mấy ngày nằm dài mình đọc xong Something Borrowed và Something Blue của Emily Griffin. Không rõ tâm trạng bây giờ không còn chổ cho lãng mạn hay sao đó nên mình cũng không thích cho lắm. Có điều cô Emily viết dễ đọc và liên tục nên mình cứ miên man đọc và đọc cho kì hết.
Út hỏi nghĩ sao? Chắc có lẽ mình đọc cái summary trước- big mistake, nên từ đầu đến cuối cuốn Something Borrowed mình không thoát ra khỏi cái ý nghĩ đã đóng khung rằng Rachel- nhân vật chính- is TTH (trying too hard- từ của cô Emily) để kéo cảm tình về với mình bằng cách kể tội cô Darcy để mục đích cuối cùng là che chở cho hành động cướp lấy hôn phu của cô Darcy một cách hợp pháp. Đọc thì có vẻ như là biện minh một chiều. Sang đến cuốn kia, mười mấy chương đầu, toàn thấy 'hate Darcy a bit more'. Giống như trong các phim lãng mạn mình từng coi, nhân vật xấu thay đổi thành tốt và có một kết cục đẹp. Vậy thôi.
Mình muốn nói về cuốn sách kia. Mình mượn cuốn Something Borrowed từ một người bạn, và xin mạn phép mượn những dòng bạn viết ở trang đầu quyển sách để lên đây. Những dòng chử này đã chứa đựng trong nó một câu chuyện cảm động rồi. 
Còn Something Blue là mình mua trong Goodwill, một đồng. Trừ phi tìm được cuốn nào của Emily Griffin trong Goodwill, mình tạm dừng ở đây!
Mẹ Bợm: :)

3 comments:

Mẹ Bợm said...
This comment has been removed by the author.
Mẹ Bợm said...

Ok Q.. khi nao` tìm có trong goodwill thì đọc tiếp :). Mình đọc SOBO có cảm giác ghét Rachel và không thích Darcy.. nhưng thích cách diễn đạt của tác giả nên lôi cuốn theo là vậy. Rồi khi đọc Heart of the Matters cũng không biết nên thương ai ghét ai nhưng cũng bị cuốn hút theo các nhân vật mới kỳ chớ :)

quyên said...

Đọc cứ muốn biết diễn biến tâm lý nhân vật ra sao nên cứ ráng đọc miết ha. To be continued hen.