Thursday, September 15, 2011

to make you feel my love

        when the rain is blowing in your face
and the whole world is on your case
i could offer you a warm embrace
to make you feel my love
when the evening shadows and the stars appear
and there is noone there to dry your tears
i could hold you for a million years
to make you feel my love (To Make You Feel My Love- Adele)
...
Tuy bài này là bài hát dành cho tình yêu, nhưng giai điệu chậm và nhẹ nhàng làm mình nghĩ về những giọt nước mắt bạn nuốt vào lòng. Hơn bao giờ hết, mình cầu bình an. Dẫu gì cũng vậy, thanh thản bình an nghen!

2 comments:

Sông said...

Sometimes em cũng nuốt vào lòng vậy đó chị, Cầu bình an cho em luôn nghen :).

Mong bạn chị thanh thản.

quyên said...

Ai cũng nuốt vào lòng chớ Mía. Bình an chị cầu cho mọi người mỗi ngày. Riêng những ngày này, bạn chị cần nhiều bình an và thanh thản để đón nhận những gì sẽ đến.