Tuesday, September 20, 2011

guilty moments

... khi nước mắt bao giờ cũng chảy xuôi....

5 comments:

KLKK said...

Very nice

ChịBaĐậu said...

Beautiful!

quyên said...

Cảm ơn L. and Đậu, life is always full of beautiful moment like this ha. :)

Mrs. Truong said...

beautiful moment mà, mà sao chị để title là guilty?

quyên said...

Beautiful moment nhưng là feeling guilty vì chỉ toàn ngửa tay nhận không à nhỏ Trương.