Friday, March 16, 2012

biểu diễn trên phố

Mắt nhắm mắt mở coi ổng biểu diễn ở khu Embarcadero nà. Gớm lắm, mà gớm hơn nữa là xong màn biểu diễn ổng cầm cái nón chạy hết một vòng thu tiền, ai bỏ đi ổng kêu lại hỏi cho tips chưa, mà tips phải từ $3 đồng trở lên kia. Lúc nhà mình đi ngang thấy ổng bị cắt cái tay chảy máu, thấy tội tội mà vẫn ghê ghê.

No comments: