Thursday, March 15, 2012

mình lên báo nè!

mà báo xót xa! Nói chớ có cái hình chút chiu người viết mang về minh họa cho bài báo của mình.

4 comments:

Diên Hoàng said...

congrats q. now you're pro :)

BeBo said...

Hình như ba Quyên đứng trước xe báo, thấy giống?
Phải chi NL viết về bà sớm hơn hé Q.

KLKK said...

:-)

quyên said...

Anh H, :) hông biết nói sao.

Chị Th, bạn ba em thấy cái dáng quen quen nên gởi bài ba đọc chớ không cũng chả biết. :)