Wednesday, November 29, 2006

Truyện ngắn 100 chử (hay ít hơn)

Năm ngoái, tình cờ đọc được hết cuốn "Truyện ngắn 100 chử" trên mạng, tự nhiên thấy kết lối viết văn này. Vốn là người thích đọc truyện ngắn, loại truyện này đọc còn "đã" hơn. Cả cốt truyện chỉ gói gọn trong vòng một trăm chử giống như một đoản văn, đọc cái "rột", xong ngồi ngẫm nghĩ lại cốt truyện, cô đọng và đầy ý nghĩa. Tại sao không là truyện ngắn? Khi cuộc đời này đã dài lê thê, thôi gói gọn trong vòng một trăm chử cho bớt phức tạp, dài dòng. Viết thử mấy khúc này xem sao, Mẹ, Đi Học, Đố Kỵ, Mẹ trẻ, Đợi chờ...

No comments: