Wednesday, February 14, 2007

bài lục bát cho nhau

ru em câu lục- bát- tình
trăng sao mấy độ có mình có ta
có chiều dáng bước em qua
có mơi nắng lụa nghiêng tà áo phai
có trâm giắt có lược cài
có đôi con mắt đọng dài nhớ thương
có chia nhau những con đường
phố xưa và cả nhiễu nhương thăng trầm
cả tình thơ dại tháng, năm
giữ đời nhau những lặng thầm nhớ, quên
có an nhiên giữa bộn bề
có phiền dỗi những hẹn thề xưa. Xa...
có lần dấu guốc em qua
đời tôi hằn nỗi xót xa thửo nào
đắng cay trộn lẫn ngọt ngào
buồn vui cứ đuổi theo nhau một đời

sáng nay nhìn thấy trong tôi
một khuôn mặt lạ cả đời chưa quen
hình như trong nỗi nhớ, quên
có riêng một thoáng cho em, tìm về...
T.H.S.


No comments: