Wednesday, February 14, 2007

đoảng

Trưa nay, ông boss dừng lại ở bàn để bàn chuyện công việc như thường lệ. Ông nói, "Sáng nay, đang tắm, tự nhiên tôi nhớ tới bảng báo cáo của cô, tự dặn mình là phải nhớ để bảo cô sữa lại chổ này một chút." Giờ ngồi cật vấn coi thử tại sao ổng mắc mớ gì đang tắm mà nghĩ tới bản báo cáo của mình. Có thiếu gì chuyện để làm khi tắm buổi sáng, nè, đừng lan man, ý mình nói là kỳ cọ đấy!
Ổng về lại văn phòng rồi , mình ngồi ngáp lên ngáp xuống , chợt nhìn xuống thấy zipper quần chưa kéo lên, lòi cái quần đo đỏ hồi sáng bận để chiều về impress đức ông chồng. Thiện tai, thiện tai.

No comments: