Thursday, March 15, 2007

buổi sáng

sáng
lăn ra khỏi giường
xắn tay vật lộn với thời gian
cereal hay táo?
váy hay quần?
màu đỏ hay vàng?
thôi, thôi, không kịp nữa
lên xe đi con
để đèn xanh, đèn đỏ nhập nhằng
mẹ không rớt lại
những vội vàng, loanh quanh của dòng đời đang hối hả....

No comments: