Saturday, April 28, 2007

sinh nhật bàKỷ niệm- của ba làm tặng mẹ ngày sinh nhật.
Anh tuổi sáu mươi. Em, năm mươi sáu. Ngó nhau, chưa già. Con, cháu quây quần mừng tuổi mẹ, tuổi Bà. Anh mừng tuổi em, tưởng như ngày xưa. Có khác gì đâu! Như chiều em ở Nha Trang về ngang dốc Hải Thượng. Chiều đó, trời hanh nắng, anh còn nhớ. Nụ hôn em để mình lạc đường về Xóm Nhỏ. Mạ ngó anh, ngoảnh mặt, trề môi! Anh nín lặng quay về. Em ngó theo. Môi không trề. Mặt không ngoảnh mà rưng rưng giòng lệ. Rứa là em thương anh rồi! O Bình Định & Huế ơi!

No comments: