Wednesday, May 9, 2007

bạn

Chiều qua gặp K. cuối chợ. Nói cười xả lả. Hỏi K. có hay nói chuyện với H. không? Có chứ, tuần nào cũng nói hai, ba lần. Còn T.? Hai ba tuần nói chuyện một lần. Bỗng thấy như nóc chợ như phình ra, nức toát, người thoáng chốc thu nhỏ choắc trong cái vũ trụ bao la. Lẽ loi. Rồi xoay mồng như bị văng ra khỏi vòng xoay trong sân chơi. Lạc lõng. Có số phone mình chưa? Thỉnh thoảng gọi cho mình nhé. Dẫu biết ba năm sau gặp lại, cuộc đối thoại cũng chỉ chừng này. Moving on.

No comments: