Thursday, May 10, 2007

break dancing

Coi ứng cử viên sáng giá của "So You Think You Can Dance?" Chắc đứng tim cả ngày nếu con mình nhảy nhót như thế này quá.

4 comments:

Anonymous said...

DDo^`ng y' vo+' Zen, nhi`n tha^'y con ng++i` ta nha?y kie^?u nay` cu~ng ddau tim, ni'n tho+? ro^`i, huo^'ng chi con mi`nh he'n:))
Violette

zen said...

Vio. khỏe không? Đã chuẩn bị "nằm ổ" chưa?

Anonymous said...

He^'t kho?e no^~i ro^`i Zen ui. Co`n le^ cai' "pu.ng" ddi la`m ne`. Ca`ng ga^`n to+'i nga`y ca`ng na(.ng ne^`, chi? co`n 11 nga`y nu+~a ma` sao tha^'y tho+`i gian tro^i cha^.m qua' chu+`ng:))) Ba'c si~ thi` no'i anytime now cuz baby ha. tha^'p ro^`i. Ma xui la('m, ga^`n to+'i ngay` sinh thi` la.i mo.i chuye^.n planned bi. dda?o ng++.c he^'t ro^`i. From now cho to+'i June 5 mo+'i co' o^ng ba` ngoa.i qua cha(m nom, chu+' 0 thi` 1 mi`nh mi`nh cho^'ng cho.i ddo':((( cho ne^n ddang... stock ddo^` a(n cho na(`m sinh, mo^~i nga`y cook 1 mo'n xong cho va`o tu? dda', to+'i ddo' ddem ra defrost tho^i chu+' hubbie cha? co' bie^'t cook...
Ma^'y cai' notes cu?a con trai Zen vie^'t cute qua' he'n, ddo.c ke' cu?a Zen la`m Vio cu~ng a^'m lo`ng and looking forward to rise my kid too...
Violette

zen said...

Ráng lên Vio. Gần sanh nên bụng trằn dữ lắm nên đi đứng cẩn thận. Giỏi quá ha, đi làm tới ngày cuối hả? Mình sanh đứa nào cũng nghĩ trước cả ba tuần. Chúc Vio mẹ tròn con vuông nghe.