Thursday, May 10, 2007

rụng răng

Cái răng đầu tiên rụng rồi. Chờ mãi đấy. Lúc mới lung lay, mẹ bảo chờ khi nào răng rụng, bà tooth-fairy sẽ đến cho tiền mua Razor-The T Rex. Vẫn còn tin vào ông già Noel và bà tiên răng đấy. Tin được lúc nào thì tin, để trí tưởng tượng phong phú một chút. Kiên nhẫn đợi. Ăn uống nhóm nhém như ông già. Ngoài món tiền còm mẹ trả công khi dọn dẹp lại đồ chơi, coi bộ rớt một cái răng là đủ tiền mua món đồ chơi rồi. Tối mẹ thử giải thích về em nhỏ tội nghiệp này, nó đồng ý bỏ tiền để dành trong nhà băng (bằng giấy) để giúp mẹ gởi về mua sách cho em đọc vì đã có bà tooth-fairy cho tiền rồi.

"Em" này là Razor, món đồ chơi mong ước của cu cậu đây.

No comments: