Friday, May 18, 2007

chuyện thứ sáu

Mình mới "tậu" được cái áo len màu trắng ở BR định bụng sẽ để dành đến mùa lạnh năm sau sẽ mang ra khai trương nhưng sáng nay thấy trời âm u nên lôi ra bận. Sau khi giựt cái tag trên cổ áo ra, đứng trước gương soi trước soi sau để coi có nhãn gì đăng kèm trên áo không? An toàn. Hẳn áo đẹp nên bữa nay mọi người nhìn mình hơi nhiều Lên tới sở làm, thấy có gì vướng vướng ngay vạt áo trước, à, thì ra sáng giờ mình vẫn đeo cái sale tag (a different one) ngay dưới ngực trái redface.

No comments: